Rada Redakcyjna

Zagraniczni członkowie Rady:

 

Prof. Andrij Bojko (Ukraina)

Prof. Volodymyr Burdin (Ukraina)

Prof. Nora Chronowski (Wegry)

Prof. Noel Cox (Wielka Brytania)

Doc. Gabriela Dobrovičová (Słowacja)

Prof. Selin Esen  (Turcja)

Prof. Andreas Janko (Austria)

Prof. Volodymyr Kossak (Ukraina)

Dr Jan Kudrna (Czechy)

Prof. Ludmyla Luc (Ukraina)

Prof. Vasyl Nor (Ukraina)

Prof. Pylyp Pylypenko (Ukraina)

Prof. Petro Rabinovych (Ukraina)

Prof. Zoreslawa Romovska (Ukraina)

Prof. Friedrich-Christian Schroeder (Niemcy)

Prof. Miruna Tudurescu  (Rumunia)

Prof. Caridad Velarde (Hiszpania)

Prof. Iryna Zaverukha (Ukraina)

 

Polscy członkowie Rady:

Dr Radosław Antonów (Polska)

Prof. Marek Bojarski

Prof. Włodzimierz Gromski

Prof. Leon Kieres

Prof. Maciej Marszał

prof. UWr. dr hab. Jacek Mazurkiewicz

Prof. Urszula Kalina-Prasznic

Prof. Krzysztof Wójtowicz

 

 

 

РЕДАКЦІЙНА РАДА

 

Василь Нор (Україна)

Петро Рабінович (Україна)

Володимир Бурдін (Україна)

Andrij Bojko (Україна)

Володимир Коссак (Україна)

Ірина Заверуха (Україна)

Пилип Пилипенко (Україна)

Зореслава Ромовська (Україна)

Людмила Луць (Україна)

Марек Боярський (Польща)

Влодзімєж Громський (Польща)

Леон Кєрес (Польща)

Мацей Маршал (Польща)

Уршуля Каліна-Прашніц

Кжиштоф Вуйтович

 

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout