Komitet Redakcyjny

Redaktorzy naukowi:

Prof. Maciej Marszał; adres e-mail: marszal@prawo.uni.wroc.pl

Prof. Włodymyr Burdin; adres e-mail: volodymyr.burdin@lnu.edu.ua

 

Sekretarz naukowy:

Dr Sylwia Wójtowicz Uniwersytet Wrocławski; adres e-mail: wlzp@onet.pl

 

Redaktor statystyczny:

Dr Ewa Mika

 

Redaktorzy tematyczni:

Prof. Karol Kiczka – prawo administracyjne (Polska)

Prof. Jerzy Skorupka – prawo karne (Polska)

Prof. Maciej Marszał – doktryny polityczne i prawne, nauka o polityce (Polska)

Prof. Andrij Bojko – prawo karne (Ukraina)

Dr Taras Andrusiak – doktryny polityczne i prawne (Ukraina)

 

Redaktorzy językowi:

Dr Irena Frys – język polski (Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie; irkafrys@gmail.com)

Prof. Marek Kuźniak – język angielski (Uniwersytet Wrocławski; kuzniak@uni.wroc.pl)

Dr Yuliya Rysich – język ukraiński (Uniwersytet Wrocławski; rysiczjulia@gmail.com)

Prof. Michał Sarnowski – język rosyjski (Uniwersytet Wrocławski; sarnamich@gmail.com)

Mgr Tomasz Stokłosa – język angielski ((Uniwersytet Wrocławski)

Mgr Szymon Urbanowicz – język niemiecki (szymek1968@pf.pl)

Dr Sylwia Wójtowicz – język polski, język ukraiński (Uniwersytet Wrocławski; wlzp@onet.pl)

 

 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

 

Наукові редактори:

Мацей Маршал; e-mail: marszal@prawo.uni.wroc.pl

 

 

Науковий секретар:

Сильвія Вуйтович; e-mail: wlzp@onet.pl

 

Статистичний редактор:

Ева Міка

 

Тематичні редактори:

Кароль Кічка (Польща)

Єжи Скорупка  (Польща)

Мацей Маршал (Польща)

Андрій Бойко  (Україна)

Тарас Андрусяк (Україна)

 

Мовні редактори:

Ірина Процик – українська мова; iprotsyk@yahoo.com

Ірина Фрис – польська мова; irkafrys@gmail.com

Сильвія Вуйтович – українська мова, польська мова; wlzp@onet.pl

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout