Articles

Switłana Synczuk : 0000-0003-2711-5919

Articles

Соціальне (пільгове) кредитування як вид соціального захисту громадян в Україні

AbstractDownload article

social protection, social credit, social privilege, social needs, state lax crediting, opieka społeczna, kredyt socjalny, ulga społeczna, potrzeby społeczne, państwowe kredytowanie ulgowe

Uwagi na temat problemu przedmiotów stosunku prawnego zapewniającego zabezpieczenie społeczne

AbstractDownload article

Zagadnienia teoretyczne dotyczące uzasadnienia cech prawnych pomocy społecznej w dziedzinie pomocy społecznej na Ukrainie

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout