Articles

Mykoła Kobylećkyj

Articles

Samorząd w miastach Hetmańszczyzny na prawie magdeburskim

AbstractDownload article

Prawo magdeburskie jako źródło kodyfikacji prawa ukraińskiego (XVIII – początek ХІХ w.)

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout