Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 2, 2011

Spis treści

Download articleDownload article

Działalność naukowa, publiczna i polityczna profesora i akademika Stanisława Sewerynowicza Dnistrianskiego (1870-1935)

Download articleDownload article

Problemy ustalenia prawdy w sprawach karnych

Download articleDownload article

Wieloletnia prognoza finansowa — instrument wydłużenia planowania gospodarki finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego

Download articleDownload article

Problemy regulacji prawnej adaptacji ustawodawstwa Ukrainy do europejskich standardów prawnych

Download articleDownload article

Granice tymczasowego aresztowania w polskim procesie karnym w świetle klauzuli limitacyjnej i zasady proporcjonalności

Download articleDownload article

Wariograf w Polsce i na Ukrainie: historia, stan obecny i perspektywy

Download articleDownload article

Prawo wyborcze w czasie prób odradzania ukraińskiej państwowości po I wojnie światowej

Download articleDownload article

Status krajowych sądów konstytucyjnych w procedurze odesłań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości UE

Download articleDownload article

Prawo konstytucyjne na Uniwersytecie Lwowskim w okresie międzywojennym

Download articleDownload article

Europa Środkowo-Wschodnia w poglądach Józefa Piłsudskiego po I wojnie światowej

Download articleDownload article

Przeznaczenie i właściwości towaru konsumpcyjnego jako kryteria oceny jego zgodności z umową

Download articleDownload article

Ukraina w myśli politycznej Juliusza Mieroszewskiego

Download articleDownload article

Prawo magdeburskie jako źródło kodyfikacji prawa ukraińskiego (XVIII – początek ХІХ w.)

Download articleDownload article

Podstawy prawne konkurencji w stosunkach pracy

Download articleDownload article

Samorząd lokalny w Galicji i jego regulacje konstytucyjno-prawne (1848 – 1918)

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout