Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 2, 2011

Spis treści

Pobierz artykułPobierz artykuł

Problemy ustalenia prawdy w sprawach karnych

Pobierz artykułPobierz artykuł

Działalność naukowa, publiczna i polityczna profesora i akademika Stanisława Sewerynowicza Dnistrianskiego (1870-1935)

Pobierz artykułPobierz artykuł

Wieloletnia prognoza finansowa — instrument wydłużenia planowania gospodarki finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego

Pobierz artykułPobierz artykuł

Problemy regulacji prawnej adaptacji ustawodawstwa Ukrainy do europejskich standardów prawnych

Pobierz artykułPobierz artykuł

Granice tymczasowego aresztowania w polskim procesie karnym w świetle klauzuli limitacyjnej i zasady proporcjonalności

Pobierz artykułPobierz artykuł

Wariograf w Polsce i na Ukrainie: historia, stan obecny i perspektywy

Pobierz artykułPobierz artykuł

Prawo wyborcze w czasie prób odradzania ukraińskiej państwowości po I wojnie światowej

Pobierz artykułPobierz artykuł

Status krajowych sądów konstytucyjnych w procedurze odesłań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości UE

Pobierz artykułPobierz artykuł

Prawo konstytucyjne na Uniwersytecie Lwowskim w okresie międzywojennym

Pobierz artykułPobierz artykuł

Europa Środkowo-Wschodnia w poglądach Józefa Piłsudskiego po I wojnie światowej

Pobierz artykułPobierz artykuł

Przeznaczenie i właściwości towaru konsumpcyjnego jako kryteria oceny jego zgodności z umową

Pobierz artykułPobierz artykuł

Ukraina w myśli politycznej Juliusza Mieroszewskiego

Pobierz artykułPobierz artykuł

Prawo magdeburskie jako źródło kodyfikacji prawa ukraińskiego (XVIII – początek ХІХ w.)

Pobierz artykułPobierz artykuł

Podstawy prawne konkurencji w stosunkach pracy

Pobierz artykułPobierz artykuł

Samorząd lokalny w Galicji i jego regulacje konstytucyjno-prawne (1848 – 1918)

Pobierz artykułPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy