Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 1, 2010

Spis treści

Pobierz artykułPobierz artykuł

Słowo wstępne

Pobierz artykułPobierz artykuł

Życie, wolność, własność, bezpieczeństwo. Doktrynalne przesłanki wczesnych regulacji praw człowieka

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Konstytucja Polski z dnia 3 maja 1791 roku w ocenie ukraińskiego uczonego

Pobierz artykułPobierz artykuł

Europejska Polityka Sąsiedztwa i jej znaczenie dla państw Europy Wschodniej

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Kilka uwag o zwalczaniu korupcji w świetle prawa europejskiego i międzynarodowego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Ewolucja paradygmatu procesu karnego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Sporne zagadnienia niepoczytalności w prawie karnym Ukrainy

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Forma czynności prawnej według prawa cywilnego Ukrainy

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Kierunki rozwoju europejskiego prawa ochrony konsumenta — zarys problematyki

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

O kodyfikacji ustawodawstwa pracy na Ukrainie oraz problemach jej zgodności z podstawowymi przepisami nauki o prawie pracy

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Koncepcja prawomocności orzeczeń sądów administracyjnych

Pobierz artykułPobierz artykuł

Wymuszanie wykonania obowiązków administracyjno-prawnych w wybranych krajach europejskich

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Wybrane instytucje systemu finansowego samorządu terytorialnego w Polsce

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Pojęcie i podstawowe zasady determinujące odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Pobierz artykułPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy