Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze

9, 2018

2019

Pages: 176

8, 2017

2018

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Правові засади виникнення папських володінь в Італії (III–VI ст.)
(Borys Tyshchyk, Bogdan Gutiw)

Testament prywatny w orzeczeniach sądów apelacji lwowskiej w okresie między...
(Józef Koredczuk)

Podmioty suwerennej władzy państwowej w XX-wiecznych Niemczech
(Artur Ławniczak)

More >

7, 2016

2017

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Sylwetki wojewodów tarnopolskich w II Rzeczypospolitej
(Józef Koredczuk)

Krótka historia polskiego sformalizowanego konstytucjonalizmu
(Artur Ławniczak)

Становлення та розвиток кафедри цивільного права та процесу на юридичному ф...
(Ihor Bojko, Wołodymyr Kossak)

More >

6, 2015

2017

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Senatorowie ukraińscy w Senacie II Rzeczypospolitej
(Józef Koredczuk)

General Permitting Type of Legal Regulation as Legal Means of Realizing the...
(Nаtaliya Radanovych)

Notion and Essence of Judicial Law
(Volodymyr Reshota)

More >

5, 2014

2015

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Podstawowe funkcje sądów kopnych na ukraińskich ziemiach od XIV do XVIII wi...
(Marjan Bedrij)

„Kwestia ukraińska” w myśli politycznej Mariana Ursyna Zdziechowskiego (191...
(Maciej Marszał)

Polityczne znaczenie Sudetów i Karpat
(Artur Ławniczak)

More >

4, 2013

2014

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Godność człowieka w prawie: wymiar filozoficzno-prawny
(Oksana Hryszczuk)

Jewhen Ołesnycki: trzy wcielenia przewodnika – prawnik, polityk, organizato...
(Taras Andrusiak)

Samorząd w miastach Hetmańszczyzny na prawie magdeburskim
(Mykoła Kobylećkyj)

More >

3, 2012

2013

Spis treści
( )

Związki prawnicze Wrocławia ze Lwowem w latach 1811–1918
(Józef Koredczuk)

Samorząd wiejski na prawie wołoskim w Galicji (XIV–XVIII wiek)
(Roman Szandra)

Ukraina w myśli politycznej Jerzego Giedroycia
(Maciej Marszał, Jacek Srokosz)

More >

2, 2011

2011

Spis treści
( )

Problemy ustalenia prawdy w sprawach karnych
(Andrij Pawlyszyn)

Działalność naukowa, publiczna i polityczna profesora i akademika Stanisła...
(Andrij Kowal)

Wieloletnia prognoza finansowa — instrument wydłużenia planowania gospodark...
(Wiesława Miemiec)

More >

1, 2010

2010

Spis treści
( )

Słowo wstępne
(Andrij Bojko, Maciej Marszał)

Życie, wolność, własność, bezpieczeństwo. Doktrynalne przesłanki wczesnych ...
(Marek Maciejewski)

Konstytucja Polski z dnia 3 maja 1791 roku w ocenie ukraińskiego uczonego
(Borys Tyszczyk)

More >

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout